Privacy

Verwerking persoonsgegevens

De Plaatselijke Makelaar respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan De Plaatselijke Makelaar verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt bij het aanschaffen van producten worden uitsluitend gebruikt voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, het met u in contact treden en het verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de producten van De Plaatselijke Makelaar en aan haar gelieerde ondernemingen.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u De Plaatselijke Makelaar daartoe uitdrukkelijke toestemming hebt verleend. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door De Plaatselijke Makelaar of inzage wenst in uw persoonsgegevens, neem dan contact op met De Plaatselijke Makelaar.

Cookies

De Plaatselijke Makelaar maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. De Plaatselijke Makelaar gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.

Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Indien u dit niet wenst, kunt u het gebruik van cookies voorkomen door uw browserinstellingen op uw computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van De Plaatselijke Makelaar wordt verminderd, danwel dat de website van De Plaatselijke Makelaar geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie:

  • uw IP-adres indien noodzakelijk
  • sessienummer
  • klantnummer indien noodzakelijk